Jaarplan


 
Het  jaarplan geeft in grote lijnen een overzicht van de voornemens, plannen in het schooljaar 2017-2018 en een korte evaluatie van voorgaand schooljaar.

Het is een uitwerking van komend schooljaar op basis van wat o.a. in het schoolplan 2015–2019 als beleidsvoornemens zijn aangegeven.


Bij de samenstelling van het jaarplan is uitgegaan van de volgende bronnen:
Klik hier voor het jaarplan 2017-2018.