Visie                           obs De Schatkist biedt kinderen onderwijs dat er toe doet!


obs De Schatkist: een veilige en gezonde school waar kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen op sociaal en cognitief vlak. Leren doen wij (kinderen, ouders en leerkrachten) met elkaar in een betekenisvolle en passende leeromgeving.

Onze school: een schatkist. Een schatkist boordevol waardevolle zaken waar kinderen hun hele leven mee vooruit kunnen. Kennis, inzicht, creativiteit, vaardigheden, normen en waarden. We helpen onze kinderen zoeken, vinden, ontdekken en toepassen. obs de Schatkist staat voor waarde(n)vol onderwijs en biedt kinderen een schat aan ervaring om later met open vizier de wereld te verkennen. Missie obs De Schatkist: een kleine school in Herwijnen met een grote ambitie. Wij willen onze kinderen een schat aan ervaring meegeven op sociaal en cognitief vlak. De school werkt intensief samen met ouders en de omgeving van de school en maakt op deze manier actief deel uit van de samenleving.  De school vindt partnerschap met ouders en schoolomgeving belangrijk en staat open voor iedereen die betrokken wil worden en een bijdrage wil leveren.

obs de Schatkist biedt “goud” onderwijs, aangeboden door uitstekende professionals werkend vanuit vier elementaire kernwaarden:
Groei
Ontdek
Uniek

Durf

Deze kernwaarden dragen bij aan een optimale werk- en leeromgeving voor ouder, kind en leerkracht. Een leeromgeving waarin kinderen worden uitgedaagd om te durven groeien tot een uniek mens.

obs De Schatkist biedt kinderen onderwijs dat er toe doet.