OuderverenigingOnze school heeft een enthousiaste en actieve Oudervereniging (OV). De rechten, plichten en afspraken binnen de oudervereniging zijn beschreven in eigen statuten en een huishoudelijk reglement.
Het doel van de OV is om onze kinderen een leuke schooltijd te bezorgen door mee te denken en mee te doen met verschillende activiteiten. Ze organiseren activiteiten, in samenwerking met het team, zoals Sinterklaas, Kerst, jaarafsluiting en nog veel meer. Ze zijn een klankbord voor ouders en team en ondersteunen de Medezeggenschapsraad.

De Ouderverenging overlegt gemiddeld 1 keer per maand, bij activiteiten (in kleinere commissie) frequenter. Daarnaast is er 1 keer per jaar een jaarvergadering voor de leden waarin we niet alleen terug kijken maar ook naar de toekomst. De Oudervereniging heeft een eigen budget wat o.a. ingezet wordt om leuke activiteiten te bekostigen. Hiervoor wordt van de ouders een (vrijwillige) bijdrage van € 20,00 per kind gevraagd. Gaarne uw ouderbijdrage over te maken voor het einde van het schooljaar. Rabobank 3280.11.339 Betalingskenmerk: naam van uw kind en de klas waar hij/ zij in zit. U kunt ook betalen in termijnen.

De ouderverenging blijft graag met u in contact, onze vergaderingen en verslagen zijn openbaar.

Huishoudelijk regelement OV